Metriaclima lombardoi – Pyszczak lombardzki

OPIS:
Wymaga obszernego zbiornika o długości najmniej 100cm. Podłoże żwirowate. Konieczne liczne kryjówki z kamieni i grot skalnych. Ryba obiera dość duże rewiry i jest agresywna w stosunku do innych mieszkańców akwarium. Ewentualne rośliny wyłącznie o grubych liściach.

POCHODZENIE:
Afryka – jezioro Malawi
WIELKOŚĆ:
Samce 12 cm, samice zwykle mniejsze do 10 cm
ZACHOWANIE:
Agresywna i bardzo terytorialna ryba. Należy trzymać wyłącznie z agresywnymi gatunkami pielęgnic. Ryba charakterystycznie usiłuje zdominować całe akwarium.
DYMORFIZM:
Samce 12 cm, wybarwione są koloru żółto-pomarańczowego. Samice 10 cm, pozostają w kolorze niebieskim z czarnymi, pionowymi pasami.
TEMPERATURA:
24-26ºC
WODA:
pH 8,0-8,5, woda twarda do bardzo twardej. Koniecznie często odświeżana i dobrze filtrowana.
POKARM:
Bardzo żarłoczna. Nie należ przekarmiać. Należy karmić larwami owadów, glonami, pokarmami roślinnymi – szpinak, sałata.
ROZMNAŻANIE:
Do rozrodu powinno się zastosować duży zbiornik. Tarło bardzo burzliwe. Samica jednorazowo składa 20-40 ziaren ikry. Samica inkubuje ją przez około 21-26 dni. Wylęg należy karmić glonami i larwami solowca. Odpowiednio karmiony szybko rośnie.

SYNONIMY:
Metriaclima lombardoi (Burgess, 1977)
Pseudotropheus lombardoi Burgess, 1977

Dorosły samiec
Fot. PBase.com
Dorosła samica
Fot. PBase.com
Młody egzemplarz
Fot. bestfish.com