Akara żółta – Aequidens metae

Wymaga zbiornika o długości 120 cm. Podłoże piaszczyste lub żwirowe. Zalecana gęsta obsada roślin i duża ilość kryjówek z korzeni, łupin orzecha kokosowego i kamieni. Ryba dość łatwa w hodowli. Zalecana dla początkujących akwarystów.

POCHODZENIE:
Ameryka Południowa. Występuje w małych strumieniach w górnym dorzeczu Rio Meta.

WIELKOŚĆ:
20 cm

ZACHOWANIE:
Spokojna, łagodna ryba, zarówno do przedstawicieli swojego jak i innych gatunków. zarówno dobrze czuje się trzymana w parach jak i większych stadach.

DYMORFIZM:
Płetwa grzbietowa i odbytowa samca posiada więcej błękitnych plamek. Samica pełniejsza, samiec smuklejszy.

TEMPERATURA:
24-28°C

WODA:
pH 5,0-7,0 ; woda bardzo miękka do średnio twardej.

POKARM:
Pochodzenia zwierzęcego – żywy, mrożony i suchy jest chętnie przyjmowany.

ROZMNAŻANIE:
Dojrzałość płciowa ryby osiągają w wieku 10-12 miesięcy i długości około 8 cm. Tarło można zastymulować poprzez częściową podmianę wody w akwarium. Temperatura 24-28°C, woda bardzo miękka i kwaśna. Ikra składana na korzeniach w ilości do 200 ziaren. Larwy wylęgają się po około 3 dniach. Rodzice troskliwie opiekują się potomstwem. Karmienie narybku powinno się rozpocząć planktonem w 6-9 dniu od wyklucia, następnie larwami solowca.