Wyniki badań Nitra-Guard BIO-Cubes (V2)

Prezentujemy najnowsze wyniki testu Nitra-Guard Bio-Cubes w celu określenia skuteczności produktu w usuwaniu NO3 i zmniejszeniu PO4. Badanie pokazuje ciągłe usuwanie azotanów oraz fosforanów za pomocą metody Nitra-Guard BOMB. W przeciwieństwie do konkurencyjnych produktów, które testowano w sztucznych warunkach laboratoryjnych.

Badania te były prowadzone bezpośrednio w akwarium w prawdziwych warunkach i jasno dowodzą, że Nitra-Guard BIO-Cubes działa jak określono na produkcie w każdych warunkach.  Test został przeprowadzony bez żadnych drogich reaktorów lub nieosiągalnych urządzeniach wykorzystywanych w laboratoriach.

Metoda usuwania azotu Nitra-Guard “BOMB” przy użyciu napowietrzacza daje doskonałe wyniki. Metodę można stosować w sumpie, za tłem strukturalnym, bądź bezpośrednio w akwarium jak w naszym przypadku. Bio-Cubes można również zainstalować w standardowym filtrze wewnętrznym lub zewnętrznym.

Poniżej prezentujemy ostatnie wyniki usuwania azotanów i fosforanów.

Informacje techniczne:
Akwarium testowe 90x90x45 – 365l
Ilość Bio-Cubes – 1000ml
Czas trwania testu – 12.06.12 – 30.07.12
Oświetlenie – 3x24W
Podczas testu 3razy dodano dawkę azotanów (NO3) 50ppm, razem 150ppm.
Obsada zbiornika: ponad 100szt zbrojnika niebieskiego 1-4cm. Karmienie
3 tabletki 19mm Azoo Pleco Wafer / dziennie. Rośliny bardzo wolno rosnące.

UWAGI i WNIOSKI:

1. W dwóch pierwszych próbach obniżyliśmy NO3 do 0-5ppm, aby nie pozbawić roślin pokarmu jakim są azotany.
2. W trzeciej próbie obniżyliśmy NO3 do zera.
3. Fosforany są dodawane do systemu stopniowo.
4. Redukcja azotanów jest szybsza kiedy w akwarium są zarówno fosforany jak i azotany.
5. Redukcja azotanów jest szybsza jak w akwarium jest ich duża ilość.
6. Tempo obniżania azotanów można przyspieszyć w środowisku z mierzalnym poziomem fosforanów.
7. Precyzyjność testów poniżej 5ppm NO3 jest inna.
8. Bio-Cubes usuwa No3 i Po4 jednocześnie.
9. Ubytek masy Bio-Cubes w czasie próby +-10%
10. Oprócz usuwania NO3 i PO4 zauważalna jest znaczna poprawa wizualna wody. Woda stała się przejrzysta i krystaliczna.
11. Biomasę widoczną na woreczku dnia 9 lipca usunęliśmy w wodzie odlanej z akwarium testowego.