Jak się pozbyć plagi ślimaków z akwarium? #6. AkwaGadka

Ślimaki są atrakcyjnymi mieszkańcami akwarium – pod warunkiem, że ich liczba w biotopie jest odpowiednia; w przypadku ich nadmiernej liczby szybko stają się plagą. Co robić w takiej sytuacji?