Moje gapiostwo z młodymi ancistrus L-144 #115. AkwaGadka

Czekałem aż młode ancistrusy L-144 wyjdą z groty i się doczekałem. Jednak coś poszło nie tak i jest to jedynie moje gapiostwo.