Micropterus salmoides

Wymaga akwarium o pojemności minimum 100 litrów. Lubi jasne światło oraz czystą, dobrze natlenioną wodę. Podłoże żwirowate lub piaszczyste. Dekoracje z kamieni, skał i korzeni. Rybie należy zapewnić odpowiednio dużo miejsca do pływania, jednak zalecany jest częściowo gęsty porost roślin.

POCHODZENIE:
Ameryka Północna

WIELKOŚĆ:
80 cm

ZACHOWANIE:
Dość terytorialna w stosunku do przedstawicieli własnego gatunku. Zajmuje dolne partie zbiornika.

DYMORFIZM:
Brak widocznego. 

TEMPERATURA:
20°C 

WODA:
pH 7.0. – woda średnio twarda.

POKARM:
Bardzo żarłoczny gatunek. Dieta złożona z żywych ryb. 

ROZMNAŻANIE:
Ikra rozsiewana wśród roślin.

Fot: ittiofauna.org