Catostomus catostomus

Catostomus catostomus wymaga akwarium o pojemności minimum 600 litrów. Lubi jasne światło oraz czystą, dobrze natlenioną wodę. Podłoże żwirowate lub piaszczyste. Dekoracje z kamieni, skał i korzeni. Rybie należy zapewnić odpowiednio dużo miejsca do pływania.

POCHODZENIE:
Ameryka północna

WIELKOŚĆ:
65 cm 

ZACHOWANIE:
Dość terytorialna w stosunku do przedstawicieli własnego gatunku. Zajmuje dolne partie zbiornika.

DYMORFIZM:
Samica większa i pełniejsza. 

TEMPERATURA:
20°C 

WODA:
pH 7 – woda średnio twarda.

POKARM:
Najlepiej karmić żywymi i mrożonymi larwami owadów. Ryby można przyzwyczaić do suchej paszy.

ROZMNAŻANIE:
Ikra rozsiewana wśród roślin.

Fot. glaquarium.org