Motylowiec – Pantodon buchholzi

Wymaga zbiornika o pojemności najmniej 100 litrów. Zalecany jest obniżony poziom wody o około 10-15cm pozostawiając wolną przestrzeń pomiędzy lustrem wody a pokrywą akwarium. Zalecana częściowe zaciemnienie zbiornika roślinami pływającymi. Dekoracje z roślin i korzeni.

POCHODZENIE:
Afryka Zachodnia: Jezioro Czad, Niger, Kamerun, Kongo, Zambezi.

WIELKOŚĆ:
10 cm

ZACHOWANIE:
Spokojna ryba dla większych gatunków. Mniejsze egzemplarze bez problemu są traktowane jako pokarm. Zajmuje przypowierzchniową część akwarium.

DYMORFIZM:
Płetwa odbytowa u samców wklęsła, u samic wypukła. Krawędź płetwy odbytowej u samców jest czarna.

TEMPERATURA:
26-30ºC

WODA:
pH 6,0-7,5 woda kwaśna do lekko zasadowej. Twardość ogólna do 10°dGH. Wodę należy podmieniać raz w tygodniu w ilości około 25% objętości zbiornika.

POKARM:
Jako pokarm należy stosować owady: muchy, karaluchy, świerszcze itp. Pokarm pobierany z powierzchni wody. Ryby można przyzwyczaić do pobierania pokarmów suchych.

ROZMNAŻANIE:
Dorosłą parę parę należy przed tarłem obficie karmić. Temperaturę w akwarium tarliskowym należy podnieść do 30ºC. Samiec przegania samicę po całej powierzchni zbiornika. Zaloty mogą trwać nawet kilka dni. Jednorazowo samica składa około 3-7 jaj. Posiadają one dużą ilość tłuszczu, w związku z czym unoszą się na powierzchni, skąd można je łatwo zebrać. W czasie jednego tarła składane jest od 80-200 ziaren ikry. Z początku ikra jest biaława, po około 10 godzinach brązowieje. Ikrę należy umieścić w płytkim akwarium z wodą przelaną z akwarium tarliskowego. Wylęg następuje po około 36 godzinach. Wykarmienie jest problematyczne, ponieważ młode nie poszukują aktywnie pokarmu. Karmić należy pierwotniakami, młodymi rozwielitkami, larwami solowca. Kiedy młode podrosną należy przejść na muszki owocowe, łatwy muchówek i inny drobny, żywy pokarm.