Pelvicachromis pulcher – Barwniak czerwonobrzuchy

Zbiornik minimum 80 cm długości. Podłoże z drobnego żwiru. Zalecana częściowa obsada roślinami, jak również rośliny pływające, które zaciemnią częściowo akwarium. Dekoracje z łupin orzecha kokosowego, kamieni i korzeni, które zapewnią dostateczną ilość kryjówek.

POCHODZENIE:
Nigeria, wody Kamerunu i Benin.

WIELKOŚĆ:
9-11 cm

ZACHOWANIE:
Łagodna i towarzyska ryba. Odpowiednia do wielogatunkowego akwarium. Jednak agresywna w stosunku do przedstawicieli własnego gatunku. Agresja jej wzrasta w okresie tarła, kiedy para zażarcie broni obranego terytorium.

DYMORFIZM:
Samice mniejsze od samców (do 7cm). Samice intensywniej ubarwione.

TEMPERATURA:
22-28°C

WODA:
pH 6,5-7,0 ; woda miękka do średnio twardej.

POKARM:
Gatunek wszystkożerny. Najlepiej przyjmuje mrożone lub żywe pokarmy (larwy ochotki, komarów). Jednak można go przyzwyczaić do suchej paszy. Niezbędny jest dodatek pokarmów roślinnych w diecie.

ROZMNAŻANIE:
Zbiornik tarliskowy o pojemności minimum 80 litrów. Podłoże z drobnego żwiru lub najlepiej piasku. Temperatura 26-28°C. Akwarium powinno być wyposażone w doniczki lub łupiny orzecha kokosowego, ułożone na dnie Posłużą one za miejsce do złożenia ikry. Samica składa do 100 ziaren ikry. Wylęg następuje po 2-3 dniach. Przez następne 4-5 dni pozostaje w gnieździe (doniczka, łupina orzecha). Po tym czasie należy karmić drobnym planktonem i pylistą, suchą paszą. Rodzice troskliwie opiekują się ikrą i wylęgiem. Młode szybko rosną.

Fot. aquadiction