Pelvicachromis taeniatus – Barwniak szmaragdowy

Zbiornik minimum 80 cm szerokości. Podłoże z drobnego żwiru. Zalecana częściowa obsada roślinami, jak również rośliny pływające, które zaciemnią częściowo akwarium. Dekoracje z łupin orzecha kokosowego, kamieni i korzeni, które zapewnią dostateczną ilość kryjówek.

POCHODZENIE:
Wody Nigeri i Kamerunu.

WIELKOŚĆ:
9 cm

ZACHOWANIE:
Łagodna i towarzyska ryba. Odpowiednia do wielogatunkowego akwarium. Jednak agresywna w stosunku do przedstawicieli własnego gatunku.

DYMORFIZM:
Samice mniejsze od samców (do 7cm). Samice są bardziej atrakcyjnie ubarwione, co w świecie ryb jest raczej niezwykłe.

TEMPERATURA:
22-28ºC

WODA:
pH 6,5-7,0 ; woda miękka do średnio twardej.

POKARM:
Mięsny. Najlepiej przyjmuje mrożone lub żywe pokarmy (larwy ochotki, komarów). Jednak można go przyzwyczaić do suchej paszy.

ROZMNAŻANIE:
Zbiornik tarliskowy o pojemności minimum 80 litrów. Podłoże z drobnego żwiru. Temperatura 28ºC. Akwarium powinno być wyposażone w doniczki lub łupiny orzecha kokosowego, ułożone na dnie Posłużą one za miejsce do złożenia ikry. Samica składa do 100 ziaren ikry. Wylęg następuje po 2-3 dniach. Przez następne 4-5 dni pozostaje w gnieździe (doniczka, łupina orzecha). Po tym czasie należy karmić drobnym planktonem i pylistą, suchą paszą. Rodzice troskliwie opiekują się ikrą i wylęgiem. Młode szybko rosną.