Aphanius sirhani

Aphanius sirhani wymaga zbiornika o długości najmniej 50 cm. Jako podłoże powinien być zastosowany ciemny żwir. Dekoracje z korzeni, włókien torfu, lignitów i łupin orzecha kokosowego. Zalecana gęsta obsada roślin. Ryby żyją bardzo krótko – 1 rok. Jednak bardzo szybko osiągają dojrzałość płciową i szybko rosną.  Ciekawostką jest fakt że odpowiednio przechowywana ikra może być zdolna do wylęgu nawet po 3 latach.

POCHODZENIE:
Aphanius sirhani jest jedynym rodzimym gatunkiem kręgowców w Jordanii i występuje endemicznie dla pozostałości z oazy Azraq w dolinie Wadi Sirhan na pustyni syryjskiej. Uważa się, że jest krytycznie zagrożony przez IUCN.

WIELKOŚĆ:
4-5 cm 

ZACHOWANIE:
Żywa, towarzyska ryba, skora do gonitw. Najlepiej trzymać nw akwarium jednogatunkowym w obsadzie jeden samiec z kilkoma samicami.

DYMORFIZM:
Jak u wszystkich przedstawicieli rodzaju, wyraźny jest dymorfizm płciowy. Samce przedstawiają serię ciemnych pionowych pasków na bokach, z zwykle dwoma słupkami w płetwie ogonowej. Płetwy są żółtawe z pewnymi ciemnymi znaczeniami, zwłaszcza w płetwach grzbietowych i ogonowych. Samice są większe i dużo jaśniejsze, posiadają tylko szereg nieregularnych ciemnych plam na tułowiu i całkowicie szkliste płetwy.

TEMPERATURA:
18-22ºC

WODA:
pH 7.0-8.5 ; woda świeża, często podmieniana. Zalecana filtracja przez torf.

POKARM:
Wszystkożerny. Najchętniej jednak jest przyjmowany żywy i mrożony pokarm pokarm – oczliki, ochotka, larwy komarów.

ROZMNAŻANIE:
Jest to tarlacz frakcyjny, w którym samice składają jaja w mniej więcej ciągły sposób w okresie od maja do listopada, ze szczytami w maju / czerwcu / lipcu i październiku / listopadzie. Samce Aphanius sirhani tworzą tymczasowe terytoria, których bronią przed rywalami, próbując zwabić samice do tarła. Osobniki dominujące będą miały bardziej intensywne ubarwienie. Jaja są uwalniane pojedynczo lub w małych partiach i są przyczepiane do glonów lub innych powierzchni za pomocą małych włókienek. Aphanius sirhani zazwyczaj zjada jaja / narybek, dlatego też podłoże powinno być sprawdzane codziennie w okresie tarła.

Jaja należy przenieść do pojemnika z wodą o takim samym składzie chemicznym i temperaturze jak dorosłe osobniki. Okres inkubacji może się nieco różnić w zależności od temperatury, ale zwykle wynosi 6-14 dni, a narybek jest wystarczająco duży, aby jeść larwy solowca.

Aphanius sirhani