Pimephales promelas

Wymaga zbiornika o pojemności najmniej 80 litrów. Podłoże z drobnego żwiru. Lubi jasne oświetlenie i czystą, przejrzystą wodę. Zbiornik powinien być gęsto obsadzony roślinami, lecz z częścią do swobodnego pływania.  Dekoracje zbiornika z korzeni, kamieni i roślin. Zbiornik należy częściowo obsadzić roślinnością, ale pozostawić rybom też dużo miejsca do pływania.

POCHODZENIE:
Ameryka północna,Kanada. W naturze występuje w małych rzekach i potokach.

WIELKOŚĆ:
7,5 cm 

ZACHOWANIE:
Bardzo żywa i ruchliwa ryba. Łagodna, najlepiej trzymać z innymi spokojnymi gatunkami. Należy trzymać w stadzie. Zajmuje dolne partie akwarium. 

DYMORFIZM:
Samiec mniejszy i smuklejszy. 

TEMPERATURA:
18°C  

WODA:
pH 7 – woda średnio twarda.

POKARM:
Żywy i mrożony. Larwy owadów i skorupiaków. 

ROZMNAŻANIE:
Ikra rozsiewana po podłożu.