Chrosomus erythrogaster

OPIS:
Wymaga zbiornika o pojemności najmniej 50 litrów. Podłoże z drobnego żwiru lub piasku. Lubi jasne oświetlenie i czystą, przejrzystą wodę. Zbiornik powinien być gęsto obsadzony roślinami, lecz z częścią do swobodnego pływania.

POCHODZENIE:
Ameryka północna
WIELKOŚĆ:
8cm 
ZACHOWANIE:
Bardzo żywa i ruchliwa ryba. Łagodna, najlepiej trzymać z innymi spokojnymi gatunkami. Należy trzymać w stadzie. Tylko wtedy ryby najlepiej się czują i prezentują.
DYMORFIZM:
Samiec mniejszy i żywiej ubarwiony, szczególnie w okresie tarła. 
TEMPERATURA:
20°C jednak dopiero przy wyższej temperaturze ryba ta ukazuje pełnię kolorów. 
WODA:
pH 8 – woda średnio twarda.
POKARM:
Chętnie przyjmowany żywy i suchy. 
ROZMNAŻANIE:
Tarło w naturze odbywa się wiosną w dobrze natlenionych strumieniach. Ikra rozsiewana po podłożu.

Fot. Aquafood