Razbora czerwonopręga – Trigonopoma pauciperforatum

Razbora czerwonopręga wymaga zbiornika o objętości minimum 60 litrów. Podłoże piaszczyste lub z drobnego żwiru. Dekoracje z korzeni, kamieni, kawałków drewna, lignitów. Na dno zbiornika można umieścić sparzone włókna torfu. Wymaga gęstej obsady roślin jak również dużo miejsca do pływania. Należy częściowo zacienić zbiornik pływającymi roślinami. Takie warunki będą odwzorowywać naturalne środowisko ryb.

POCHODZENIE:
Malezja, Tajlandia, Kamodża, Sumatra i Borneo

WIELKOŚĆ:
5-7 cm 

DYMORFIZM:
Samica jest pełniejsza. Samiec nieznacznie mniejszy i żywiej ubarwiony. Pas biegnący od czubka głowy do nasady ogona u samców jest prosty, natomiast u samic wysklepiony. Właśnie dzięki temu pasowi ryby zawdzięczają swoją nazwę.

ZACHOWANIE:
Żywa, towarzyska, stadna ryba. Odpowiednia do wielogatunkowego akwarium. Przebywa głównie w toni wodnej i przy powierzchni. Ryby najlepiej się czują w dużym stadzie. Najlepiej też się prezentują w dużej grupie.

TEMPERATURA:
21-26°C 

WODA:
pH 4,0-7,5 ; woda miękka do średnio twardej, filtrowana przez torf i często podmieniana.

POKARM:
Wszystkożerna. Najchętniej zjadane są larwy owadów, skorupiaki. Wskazany dodatek pokarmu roślinnego.

ROZMNAŻANIE:
Gatunek trudny do rozmnażania. Woda powinna być miękka. Akwarium tarliskowe bardzo słabo oświetlone. Jako zbiornik tarliskowy można wykorzystać akwarium o pojemności 30-40 litrów. Do takiego zbiornika wpuszczamy 1-2 par ryb. Można również użyć całego stada dorosłych osobników, ale wymaga to większego akwarium. Tarło odbywa się wśród drobno pierzastych roślin i ikra jest swobodnie rozsiewana po podłożu. Po odbytym tarle dorosłe ryby należy odłowić, ponieważ będą zjadać ikrę. Niektórzy hodowcy zalecają zastosowanie rusztu ikrowego. Wylęg następuje po około 18-48 godzinach. Młode zaczynają pływać po około 3-4 dniach w poszukiwaniu pokarmu. Należy karmić pierwotniakami i świeżo wyklutymi larwami solowca, przechodząc stopniowo na większe pokarmy. Odpowiednio karmiony narybek rośnie bardzo szybko i w ciągu 10 tygodni osiąga dojrzałość płciową. Z jednego tarła można uzyskać 30-200 sztuk narybku.