Acestrorhynchus falcirostris

Wymaga akwarium o pojemności minimum 400 litrów. Podłoże piaszczyste lub z drobnego żwiru. Akwarium powinno być częściowo, gęsto zarośnięte roślinami. Zalecane są również rośliny pływające po powierzchni, które zaciemnią część podłoża.

POCHODZENIE:
Ameryka Południowa – Dorzecze Amazonki i Orinoko, rzeki Gujany.

WIELKOŚĆ:
40 cm
ZACHOWANIE:
Typowy drapieżnik. W zachowaniu przypomina rodzimego szczupaka, czyli ryba staje w zaroślach i czatuje na przepływająca ofiarę. Należy łączyć jedynie z dużymi pielęgnicami oraz innymi dużymi rybami.

DYMORFIZM:
Brak zaznaczonego.

TEMPERATURA:
24-28°C

WODA:
pH 5,5-7,5 ; twardość 5-18ºdGH ; woda powinna być filtrowana przez torf lub wzbogacana preparatami z garbnikami.

POKARM:
Młode sztuki należy karmić dżdżownicami i innymi owadami. Większe egzemplarze rybami, filetami rybnymi i chudym mięsem.

ROZMNAŻANIE:
Nie rozmnażana w akwarium.

Fot. GNU licence
Fot. GNU licence