Ukośnik marmurkowany – Abramites hypselonotus

Akwarium o długości minimum 100 cm. Powinno być ono szczelnie przykryte, dlatego że ryby potrafią z akwarium wyskakiwać. Podłoże najlepiej żwirowate. Konieczne dekoracje z korzeni oraz kawałków drewna, tworzących naturalne kryjówki dla ryb. Akwarium powinno być częściowo zarośnięte roślinami, które stworzą półcień. Należy pozostawić również odpowiednio dużo miejsca do pływania. Rośliny w zbiorniku powinny być wyłącznie duże i o mocnych liściach (anubiasy, kryptokoryny). Delikatniejsze gatunki roślin będą systematycznie niszczone przez ryby. Ryba pływa dość charakterystycznie w pozycji głową w dół pod kątem około 30º.

POCHODZENIE:
Ameryka Południowa – dorzecza Orinoko, dorzecze Amazonki, Orinoko, Rio Paraguay oraz dolną część dorzecza Parany.

WIELKOŚĆ:
14 cm

DYMORFIZM:
Brak wyraźnych różnic. 

ZACHOWANIE:
Młode egzemplarze do 10 cm są spokojne i niekonfliktowe. Większe egzemplarze stają się agresywne w stosunku do przedstawicieli własnego gatunku. Czasami w zbyt małym zbiorniku agresywna ryba w stosunku do osobników własnego gatunku. Ryby mogą uszkadzać delikatniejsze rośliny w akwarium. Ryby w charakterystyczny sposób pływają głową w dół, po d kątem około 30°. Stąd tez wzięła się nazwa gatunkowa.

TEMPERATURA:
23-28°C

WODA:
Twardość ogólna do 18ºdGH, pH 6,0-7,5. Woda powinien być wydajnie filtrowana oraz regularnie podmieniana, ponieważ ryby źle znoszą jej zły stan.

POKARM:
Najchętniej przyjmowane są pokarmy żywe i mrożone: ochotka, rurecznik (tubifex), dafnia. Ryby przyjmują też suchą paszę, ale trzeba je do tego pokarmu przyzwyczaić. Aby gatunek nie niszczył roślin w akwarium, konieczny jest dodatek pokarmów roślinnych.
ROZMNAŻANIE:
Nie rozmnażany w akwariach.

SYNONIMY:
Abramites hypselonotus hypselonotus (Günther, 1868)
Abramites hypselonotus ternetzi (Norman, 1926)
Abramites microcephalus Norman, 1926
Abramites solarii (Holmberg, 1891)
Abramites ternetzi Norman, 1926
Leporinus hypselonotus (Günther, 1868)
Leporinus nigripinnis Meinken, 1935
Leporinus salarii Holmberg, 1887
Leporinus solarii Holmberg, 1891

Fot. John White
Fot. Enrico Richter