Miedzik obrzeżony – Hasemania nana

Ryba wymaga najmniej 30 litrowego zbiornika. Jednak dla lepszego efektu wizualnego zalecam zbiornik co najmniej 70 litrów. Jako podłoże stosujemy żwir o drobnej granulacji. Dekoracje z kamieni i lignitów. Zbiornik gęsto obsadzamy roślinnością.

POCHODZENIE:
Południowo-wschodnia Brazylia

WIELKOŚĆ:
4,5 – 5 cm. 

DYMORFIZM:
Samce smuklejsze i żywiej ubarwione. Ze znacznie bardziej uwidocznionym kolorem czerwonym. 

ZACHOWANIE:
Łagodna i towarzyska rybka. Najlepiej trzymać stadko złożone z kilkunastu osobników. 

TEMPERATURA:
22-28°C

WODA:
pH 6 – 7,5 ; woda miękka z kwaśnym odczynem 15° niemieckich

POKARM:
Drobne larwy komarów. Przyjmuje też chętnie suchą paszę pobieraną z toni wodnej.

ROZMNAŻANIE:
Ikra składana na roślinach i podłożu. Najlepiej rodziców odłowić i zaciemnić zbiornik. Wylęg stopniowo przyzwyczajać do światła. Należy karmić bardzo drobną pylista suchą paszą, larwami solowca i pokarmami w płynie dla narybku.