Iodotropheus sprengerae – Pyszczak rdzawy

Wymaga zbiornika o długości najmniej 80cm. Podłoże żwirowate. Kryjówki z kamieni i grot skalnych. Rybom należy zapewnić dużą ilość grot skalnych, służących za kryjówki.

POCHODZENIE:
Afryka – jezioro Malawi: okolice wysp Boadzulu, Chinyankwazi, Chinyaamwezi.

WIELKOŚĆ:
8 cm 

ZACHOWANIE:
Ryby dość spokojna i mało kłótliwa. Należy trzymać wyłącznie w większej grupie inaczej stają się płochliwe.

DYMORFIZM:
W okresie młodocianym rozróżnienie płci jest niemożliwe. Dorosłe same są większe i żywiej ubarwione.

TEMPERATURA:
24-27ºC

WODA:
pH 7,5-8,5 ; woda średnio twarda do twardej.,

POKARM:
Pochodzenia zwierzęcego. Najlepiej karmić larwami owadów i skorupiakami. Ryba jest bardzo żarłoczna. Zalecany jest dodatek pokarmu roślinnego na bazie spiruliny.

ROZMNAŻANIE:
Rozmnażanie jest bezproblemowe. Ikra składana jest na kamieniach w ilości 6-8 ziaren. Następnie jest brana przez samicę do pyska. Inkubacja młodych w pysku samicy trwa około 21 dni. Narybek po wypuszczeniu mierzy mniej niż centymetr długości. Młode są szybko rosną. Należy karmić drobnym planktonem i larwami komarów. Ważny jest dodatek pokarmu roślinnego w diecie.