Pyszczak hełmiasty – Cyphotilapia frontosa

OPIS:
Ciało ryby jest silnie wygrzbiecone. Charakterystyczny czołowy garb – hełm, utworzony z tkanki tłuszczowej, zazwyczaj dobrze wykształcony u starszych samców. Ubarwienie ciała zależy od rejonu występowania oraz może ulegać zmianie w zależności od nastroju i kondycji ryb. Wymaga zbiornika o długości powyżej 150 cm. Podłoże piaszczyste lub z drobnego żwiru. Dekoracje z kamieni i grot skalnych. Rybom należy zapewnić odpowiednią ilość kryjówek. Zbiornik powinien mieć rozproszone światło. Najlepiej prezentuje się w grupie minimum kilku egzemplarzy. Podłoże powinna stanowić gruba warstwa piasku lub drobnego żwiru.

POCHODZENIE:
Afryka – jezioro Tanganika
WIELKOŚĆ:
30-35cm
ZACHOWANIE:
Spokojna ryba mimo rozmiarów.
DYMORFIZM:
Samce są większe od samic. Na głowie dorosłych samców wykształca się guz tłuszczowy. Samce posiadają bardziej intensywne barwy.
TEMPERATURA:
24-29°C
WODA:
pH 7,8-9,0 ; woda średnio twarda do twardej. Powinna być dobrze filtrowana oraz napowietrzana. Zalecane są co 2 tygodnie częściowe podmiany wody minimum 25% objętości.
POKARM:
Wszystkożerny. Bardzo ważne by w diecie ryb przeważały mięsne pokarmy żywe i mrożone. Pokarm jest brany głównie z dna. Koniecznie powinien być dostosowany do wielkości ryby.
ROZMNAŻANIE:
Tarło odbywa się w jaskiniach skalnych lub na kamieniach. Jednorazowo do 100 ziaren ikry. Jest ona inkubowana w pysku samicy przez około 1,5 miesiąca. Po tym okresie młode opuszczają pysk samicy i są już w pełni samodzielne.

SYNONIMY:
Paratilapia frontosa Boulenger, 1906
Cyphotilapia frontosus (Boulenger, 1906)
Pelmatochromis frontosus (Boulenger, 1906)

Mapa występowania poszczególnych odmian gatunku
Samiec
Samiec
Samiec
Fot. Wikipedia