Tropheus moorii

Tropheus moorii wymaga zbiornika o długości najmniej 120 cm. Podłoże z drobnego piasku. Dekoracje z kamieni i grot skalnych, zapewniających odpowiednią ilość kryjówek. Akwarium powinno posiadać dobrą filtrację oraz napowietrzanie.

Podobnie jak inne gatunki z rodzaju, Tropheus moorii jest czymś w rodzaju zagadki w akwarystyce i nie jest dobrym gatunkiem dla początkujących. Odbyło się wiele sporów i dyskusji na temat tego, jak najlepiej utrzymać go w akwarium, a niektóre z tych debat wciąż trwają. Przedstawiliśmy ogólnie przyjętą metodę trzymania ryb, ale w rzeczywistości to, co działa dla jednego akwarysty, może nie działać dla innego. Jednym z aspektów, który jest zawsze prawdziwy, jest to, że jakość wody ma ogromne znaczenie w zbiorniku Tropheus, ponieważ są one bardzo podatne na „wzdęcia”.

Gatunek ten występuje w ponad 50 odmianach geograficznych, z których niektóre mają naprawdę oszałamiające ubarwienie. Oczywiście nie należy ich mieszać w akwariach, ponieważ będą się swobodnie krzyżować. Jest prawdopodobne, że niektóre odmiany zostaną ostatecznie opisane jako odrębne gatunki.

POCHODZENIE:
Afryka – Występuje endemicznie na północnym krańcu jeziora Tanganika. Zamieszkuje płytkie wody wokół skalistych części linii brzegowej.

Występowanie poszczególnych odmian w jeziorze Tanganika

WIELKOŚĆ:
14-15 cm

ZACHOWANIE:
Ryby te są bardzo aktywne i nie powinny być trzymane z nieśmiałymi gatunkami. Potencjalnymi towarzyszami są gatunki Julidochromis, Eretmodus i Tanganicodus, ponieważ wymagają one diety podobnej do Tropheusa. Jeśli jest utrzymywany w dużej grupie, społeczne interakcje między rybami są naprawdę fascynujące. Nowe osobniki nigdy nie powinny być wprowadzane do ustalonej społeczności Tropheusa, ponieważ nie będą tolerowane.

DYMORFIZM:
Bardzo trudny gatunek do prawidłowego określenia płci. Jedyną gwarantowaną metodą jest zbadanie brodawek narządów płciowych ryby, ale jest to zalecane tylko dla ekspertów. Brodawki narządów płciowych u samca są spiczaste, a u samic zaokrąglone.

TEMPERATURA:
24-28°C

WODA:
pH 8.0-9.5 ; woda średnio twarda do bardzo twardej, twardość 8-25°H.

POKARM:
Głównym pokarmem są glony Tropheus moorii zeskrobywane z kamieni i skał. W taki sposób ryby tez odżywiają się w naturze. W warunkach akwariowych należy karmić pokarmami roślinnymi na bazie spiruliny oraz jako dodatek drobnymi skorupiakami i larwami komarów.

ROZMNAŻANIE:
Do tarła przystępują dobrane pary Tropheus moorii. Para wybiera wspólnie miejsce tarła. Często jest to płaska powierzchnia skalna, ale może to być po prostu obszar otwartego podłoża. Podczas samego tarła, które ma miejsce nad tym miejscem, samica bierze jaja do pyska, zanim dotrą do podłoża. Następnie trąca nosem ujście samca, który wypuszcza nasienie bezpośrednio do pyska samicy, zapładniając w ten sposób jaja. Samica może przenosić lęg składający się z 5-15 jaj przez ponad 4 tygodnie przed wypuszczeniem wolno pływającego narybku.

Jeśli samica jest nadmiernie zestresowana, może przedwcześnie wypluć lęg lub je zjeść, dlatego nie należy jej niepokoić. Młode po opuszczeniu pyska samicy są na tyle duże, że pobierają mrożona pokarmy pochodzenia zwierzęcego i drobne płatki roślinne.

SYNONIMY:
Tropheus moorei Boulenger, 1898
Tropheus moorei moorei Boulenger, 1898
Tropheus moori Boulenger, 1898
Tropheus moorii moorii Boulenger, 1898
Tropheus morrei Boulenger, 1898

Tropheus moorii Iliangi
Tropheus moorii Iliangi
Tropheus moorii
Tropheus moorii Murago
Tropheus moorii
Tropheus moorii Lufubu
Tropheus moorii Nkondwe
Tropheus moorii
Tropheus moorii Moliro