Ivanacara adoketa

Wymaga zbiornika o długości 90 cm. Aranżacja akwarium dla Ivanacara adoketa powinna składać się z miękkiego, piaszczystego podłoża z korzeniami i gałęziami drewna umieszczonymi w taki sposób, aby powstało wiele zacienionych miejsc i jaskiń.

Gatunek ten był wcześniej zaliczany do rodzaju Nannacara, zanim został przeniesiony do nowo wzniesionego taksonu Ivanacara przez Römera i Hahna (2006).

POCHODZENIE:
Ameryka Południowa. Występuje w dorzeczu Amazonki, w środkowym części dorzecza rzeki Negro. Zamieszkuje strumienie lasów deszczowych i niewielkie dopływy w porze suchej, gęsty baldachim gałęzi powyżej oznacza, że bardzo mało światła przenika do powierzchni wody, a roślinność marginalna również ma tendencję do gęstego wzrostu. W naturalnym środowisku Ivanacara adoketa woda jest zazwyczaj poplamiona na ciemnobrązowo kwasami humusowymi i innymi chemikaliami uwalnianymi przez rozkładający się materiał organiczny. Zawartość rozpuszczonych minerałów jest na ogół pomijalna, a pH może wynosić zaledwie 3,0 lub 4,0. Podłoże jest zwykle zaśmiecone opadłymi liśćmi, gałęziami i zanurzonymi korzeniami drzew.

Takie siedliska podlegają dramatycznym zmianom w strukturze i dostępności w porze deszczowej, kiedy poziom wody podnosi się, często o kilka metrów, umożliwiając rybom zamieszkałym w zalanym lesie przemieszczanie się w celu żerowania i tarła.

WIELKOŚĆ:
10-13 cm

ZACHOWANIE:
Spokojna, łagodna ryba, zarówno do przedstawicieli swojego jak i innych gatunków. zarówno dobrze czuje się trzymana w parach jak i większych stadach.

DYMORFIZM:
Samice Ivanacara adoketa mają bardziej jednolity różowy kolor, ale także przyjmują ciemniejszy wzór pasków podczas tarła lub stresu. Samce mogą również mieć wydłużone płetwy grzbietowe i odbytowe.

TEMPERATURA:
22-28°C

WODA:
pH: Dzikie okazy będą wymagały wartości w zakresie 4,0 – 5,5, aby się dobrze rozwijać, ale osobniki hodowane w zbiorniku są zwykle bardziej przystosowane. Twardość: 0-1° dla dzikich ryb, do 10° w przypadku hodowli w niewoli.

POKARM:
Głównie drapieżnik żywiący się małymi wodnymi skorupiakami, robakami, larwami owadów i innym zooplanktonem. Może być trochę wybredny w akwarium i początkowo może nie akceptować suszonych lub inaczej przygotowanych pokarmów, chociaż w wielu przypadkach nauczy się je przyjmować z czasem. Należy Ivanacara adoketa podawać codzienne posiłki w postaci małych żywych lub mrożonych potraw, takich jak artemię, rozwielitki, grindala, itp. W celu uzyskania idealnego koloru i kondycji ryb zróżnicowana dieta jest niezbędna.

ROZMNAŻANIE:
Dojrzałość płciowa Ivanacara adoketa osiągają w wieku 10-12 miesięcy i długości około 8 cm. Tarło można zastymulować poprzez częściową podmianę wody w akwarium. Woda bardzo miękka i kwaśna. Ikra składana w grotach lub na płaskich powierzchniach. Larwy wylęgają się po około 3 dniach. Rodzice troskliwie opiekują się potomstwem. Karmienie narybku powinno się rozpocząć planktonem w 6-9 dniu od wyklucia, następnie larwami solowca.

Ivanacara adoketa
Ivanacara adoketa
Ivanacara adoketa
Ivanacara adoketa