Farlowella vittata

Farlowella vittata wymaga zbiornika o długości pojemności 150 litrów. Akwarium powinno imitować szybko płynące wody. Dekoracje z gładkich kamieni, korzeni, kawałków drewna, łupin orzecha kokosowego i glinianych grot i rurek. Podłoże piaszczyste lub z drobnego żwirku. Rośliny najlepiej dobrze ukorzenione oraz niewrażliwe na silny ruch wody.

Istnieje co najmniej 25 gatunków Farlowella, które zasadniczo wyglądają bardzo podobnie. Gatunek został zidentyfikowany dzięki charakterystycznemu układowi pyska i płyt brzusznych. W szczególności posiadanie dwóch rzędów płytek w okolicy brzusznej.

POCHODZENIE:
Ameryka Południowa: szybko płynące wody Wenezueli i Kolumbii.

WIELKOŚĆ:
15 cm 

ZACHOWANIE:
Spokojna, łagodna ryba. Odpowiednia do zespołu łagodnych gatunków. Przebywa w przydennej strefie akwarium. Najbardziej aktywna nocą. Najlepiej czuje się w grupie przynajmniej kilku egzemplarzy. Nie należy łączyć z agresywnymi zbrojnikami, ponieważ mogą wyrządzić Farowellom krzywdę.

DYMORFIZM:
Samiec na bokach pyska posiada szczeliny. Dymorfizm jest bardzo wyraźny u dorosłych ryb. Dorosłe samice natomiast są szersze w partii brzusznej. Szczególnie uwidacznia się to przed okresem tarła. Pysk samca jest szerszy, u dorosłych pojawiają się na nim małe włoski zwane odontodami. Samica ma cieńszy pysk, który zawsze pozostaje gładki.

TEMPERATURA:
22-28°C

WODA:
pH 6,5-7,5 ; twardość ogólna 4-16°dGH. Woda musi być silnie filtrowana z dużym prądem i silnie napowietrzana. Konieczne są częste podmiany w ilości około 25% objętości.

POKARM:
Pokarm roślinny – sałata, glony, szpinak, zielony groszek, brokuły. Ryby bardzo chętnie zjadają suchy pokarm w tabletkach na bazie spiruliny.

ROZMNAŻANIE:
Temperatura 23-25°C. Do rozrodu najlepiej przeznaczyć dobraną parę. Ikra składana w grotach skalnych, wyżłobionych kawałków drewna, szybach akwarium a nawet na filtrach wewnętrznych. Jako miejsce do tarła można zastosować też rurki gliniane. Ikra składana jest w ilości około 100-200 ziaren. Samiec troskliwie opiekuje się ikrą. Wylęg następuje po około 7-10 dniach. Po kilku następnych dniach młode zaczynają żerowanie. Należy karmić nicieniami mikro, larwami solowca, rozwielitką. Po około 2 tygodniach należy wprowadzać pokarmy roślinne. Młode odpowiednio karmione szybko rosną.

SYNONIMY:
Farlowella agustini
Farlowella angosturae
Farlowella guaricensis
Farlowella roncallii