Łowcy obcych – Zostań łowcą i dołącz do akcji!

W Polsce ruszył niezwykły projekt ekologiczny, który ma na celu lokalizowanie i obejmowanie monitoringiem roślin i zwierząt akwariowych introdukowanych do polskich wód, w których mogą stanowić zagrożenie dla naturalnego ekosystemu.

Do udziału w inicjatywie zachęcamy wszystkich zainteresowanych. Szukamy zwierząt akwariowych, w tym ryb, skorupiaków i mięczaków, które zostały wypuszczone lub uciekły z hodowli akwariowej. Interesują nas dane zebrane przede wszystkim na obszarze miast, np. obecnych w parkach oczek wodnych, ale również naturalnych cieków i zbiorników wodnych. Poniżej prezentujemy instrukcję postępowania w przypadku wyrażenia chęci wsparcia projektu.

Jak dołączyć do akcji?

  • Krok 1 Dokumentacja obserwacji Zaobserwowane rośliny zwierzęta należy policzyć, a jeśli to możliwe – udokumentować w postaci fotografii. W przypadku odłowienia wykonaj fotografie pozwalające na sprawną identyfikację gatunku. Jeśli istnieje taka możliwość, zmierz długość i masę ciała każdego z odłowionych osobników. Pamiętaj by przestrzegać obowiązującego prawa i przy braku pewności co do gatunku spróbuj wykonać dokumentacje niekoniecznie go odławiając.
  • Krok 2 Dokumentacja warunków i miejsca odłowu Uzupełnij Kartę Obserwacji (do pobrania poniżej). Zapisz datę i godzinę odłowu. Wykonaj fotografie miejsca, w którym dokonano odłowu oraz określ jego współrzędne. Jeśli to możliwe zmierz wybrane parametry fizykochemiczne wody, takie jak temperatura wody czy pH.
  • Krok 3 Przekazanie danych Zgromadzone dane i fotografie prosimy przesyłać na adres mailowy rafal.maciaszek@kumakshrimp.pl. Przesłanie danych jest równoznaczne z akceptacją ich dowolnego wykorzystania w celach naukowych, przy zachowaniu do nich praw przez ich autora. Poinformuj nas, czy wyrażasz zgodę na umieszczenie Twojego imienia i nazwiska, opcjonalnie nicku lub reprezentowanej działalności w podziękowaniach za udział na dole tej strony.

Partnerzy akcji: