Aqua Show Live Rockscaping 2019 #88. AkwaGadka

Rock Scaping Poland topierwsza edycja konkursu aquascapingu na Międzynarodowych Dniach Akwarystyki, które są organizowane co roku na SGGW. przedstawiam krótka video relację z konkursu i pokazuję wykonane akwaria.