Jak zaaklimatyzować ryby w akwarium? #3. AkwaGadka

Film mówiący o aklimatyzacji nowych ryb w akwarium.