Strumieniak marmurkowy – Fundulopanchax marmoratus

Fundulopanchax marmoratus wymaga zbiornika o pojemności minimum 30 litrów. Jako podłoże najlepiej zastosować ciemny żwir. Dno należy wyłożyć włóknami torfu.  Miejscami w akwarium powinna być gęsta obsada roślin. Zbiornik należy częściowo zaciemnić pływającymi roślinami. Dekoracje z korzeni, łupin orzecha kokosowego. Ze względu na ograniczony naturalny zasięg i zapotrzebowanie na chłodną wodę, zalecamy trzymanie F. marmoratum w zbiorniku gatunkowym.

POCHODZENIE:
Afryka
WIELKOŚĆ:
6cm 
ZACHOWANIE:
Żywa, dość agresywna ryba w stosunku do przedstawicieli własnego gatunku. 
DYMORFIZM:
Samce są jaśniejsze niż samice.
TEMPERATURA:
22-25ºC
WODA:
pH 6.0-7.0 ; woda miękka do średnio twardej, filtrowana przez torf. d-12 dH
POKARM:
Preferowane są małe żywe lub mrożonki, takie jak rozwielitki lub ochotka, chociaż ryby w większości przypadków akceptują również dobrej jakości płatki.
ROZMNAŻANIE:
Relatywnie łatwy gatunek do rozmnożenia. Należy założyć zbiornik na tarliskowy zawierający miękką, lekko kwaśną wodę o pH 6,5, o temperaturze 22-25ºC. Dopuszczalne jest niewielkie odchylenie od tych parametrów. Akwarium tarłowe powinno być słabo oświetlone i zaciemnione pływającymi roślinami. Należy zapewnić duże ilości drobnolistnych roślin, takich jak mech jawajski lub nylonowe mopy do tarła. Korzystna jest filtracja wody przez torf. Żadne podłoże nie jest konieczne i wystarczy delikatna filtracja przez mały filtr gąbkowy napędzany powietrzem. Ryby należy kondycjonować w oddzielnym akwarium z dużą ilością żywego pokarmu, zanim trio, składające się z 1 samca i 2 samic, zostanie wybrane i umieszczone w zbiorniku rozrodowym. Tarło powinno nastąpić następnego ranka – po wpuszczeniu ryb. Grupa będzie się rozmnażać codziennie, składając jaja co 24 godziny przez około 2 tygodnie i należy je delikatnie usuwać. Proces tarła jest trudny dla ryb (zwłaszcza samic) i mogą stać się zmęczone i osłabione, jeśli będą pozostawione zbyt długo z samcem. Jaja należy codziennie przenosić do małego akwarium lub naczynia zawierającego wodę ze zbiornika do tarła. Dobrze jest dodać 1-3 krople błękitu metylenowego w zależności od objętości pojemnika z jajami. Pojemnik ten należy codziennie sprawdzać pod kątem zagrzybionych jaj, które należy usunąć pipetą. Jaja wykluwają się za 15-17 dni w zależności od temperatury. Narybek jest malutki i wymaga pierwotniaków jako pierwszego pożywienia. Od trzeciego lub czwartego dnia można im zaoferować nicienie mikro i larwy solowca.

SYNONIMY:
Rivulus marmoratus
Rivulus heyei
Rivulus marmoratus bonairensis
Rivulus bonairensis
Rivulus garciai
Rivulus garciae
Rivulus ocellatus
Rivulus occellatus