Półdziubek karłowaty – Demogenys pusillus

Wymaga zbiornika o pojemności najmniej 80 litrów. Podłoże ze żwiru, choć dla ryby nie stanowi to znaczenia. Zbiornik powinien być gęsto obsadzony roślinnością, która będzie stanowiła naturalną kryjówkę dla ryb. Należy zadbać aby część roślin rosła aż pod powierzchnię wody. Akwarium powinno być silnie oświetlone, a najlepiej gdy będzie postawione w pobliżu okna. Padające promienie naturalnego słońca pozytywnie wpływają na gospodarkę witaminową w ciele ryb, zatem tego aspektu nie należy bagatelizować.

POCHODZENIE:
Azja, Syjam, Jawa, Malezja, Tajlandia. Zamieszkuje słodkie i słonawe, wolno płynące rzeki i strumienie wpadające do morza. Spotykany jest również w płytkich stawach jak i jeziorach.

WIELKOŚĆ:
6-7 cm 

ZACHOWANIE:
Spokojna, pływająca przy powierzchni wody ryba. Odpowiednia do zespołu łagodnych gatunków.

DYMORFIZM:
Płetwa odbytowa samca przekształcona w gonopodium.

TEMPERATURA:
24-28°C

WODA:
pH 7,0-8,0 ; twardość około 20°dGH, woda średnio twarda do twardej. Konieczny dodatek soli niejodowanej. Woda musi być krystalicznie czysta i doskonale filtrowana.

POKARM:
Wszystkożerny. Najchętniej jednak zjadają żywe owady, brane z powierzchni wody. Ryby można przyzwyczaić do pobierania też sztucznych pokarmów w postaci wolno opadających płatków.

ROZMNAŻANIE:
Temperatura 26°C. Ryby są jajożyworodne. Zbiornik rozrodowy powinien być gęsto obsadzony roślinnością. Należy zadbać aby akwarium posiadało dużo pływających po powierzchni roślin, które będą stanowiły naturalną kryjówkę dla młodych. Ciąża trwa od 6-8 tygodni. Z jednej samicy można uzyskać 30-50 sztuk młodych. Rodzą się w wielkości około 10mm i od razu rozpoczynają żerowanie. Początkowo młode nie posiadają wydłużonej dolnej części pyska. Wykształca się ona dopiero w późniejszym okresie. Należy karmić drobnym, żywym pokarmem. Konieczne jest zadbanie aby narybek miał jak najbardziej zróżnicowaną dietę. W innym wypadku może być słaby i może nie rozwijać się poprawnie, a nawet paść.

Fot. Aquafiz