Żyworódka źródlana – Characodon audax

Wymaga zbiornika o długości najmniej 40 cm. Podłoże z drobnego żwiru. Dekoracje z kamieni i grot skalnych. Zbiornik należy gęsto obsadzić roślinnością.

POCHODZENIE:
Ameryka Środkowa – Meksyk

WIELKOŚĆ:
Samiec 5cm, samica 6,5cm

ZACHOWANIE:
Samce są terytorialne szczególnie w stosunku do przedstawicieli własnego gatunku.

DYMORFIZM:
Samce są mniejsze i smuklejsze.

TEMPERATURA:
20-25°C

WODA:
pH 7,0-8,0 , woda bardzo czysta, świeża, często odświeżana. Ryba szczególnie wrażliwa na zanieczyszczenia chemiczne wody.

POKARM:
Pokarm żywy, głownie rozwielitki, oczliki, larwy komarów. Zalecany dodatek pokarmu roślinnego w postaci płatków, mielonego szpinaku, sałaty.

ROZMNAŻANIE:
Temperatura 22-25°C. Zbiornik należy gęsto obsadzić roślinnością, również pływającą. Rośliny będą pełnić rolę kryjówek dla narybku.
Jednorazowo samica rodzi około 10-20 młodych. karmić należy drobnym, żywym pokarmem. Podchów trudny. Wylęg jest bardzo wrażliwy na parametry wody.