Chindongo flavus

Chindongo flavus wymaga zbiornika o długości minimum 90 cm. W takim zbiorniku z powodzeniem można trzymać 2-3 samce wraz z kilkoma samicami. Podłoże piaszczyste lub z drobnego żwiru. Dekoracje z kamieni i grot skalnych, które będą imitowały naturalne środowisko ryb.

POCHODZENIE:
Endemiczny dla jeziora Malawi. Został znaleziony wyłącznie na wyspie Chinyankwazi i rafie Chinyamwezi. Zamieszkuje skaliste obszary wokół wyspy i rafy.

WIELKOŚĆ:
9 cm 

ZACHOWANIE:
Niezbyt agresywny jak na mbuna. Nie powinien być trzymany z dużymi mbuna, ale można go łączyć z innymi mbuna o podobnej wielkości. Na jednego samca powinno przypadać kilka samic, aby ograniczyć nękanie ze strony samca.

DYMORFIZM:
Samce Chindongo flavus są znacznie bardziej kolorowe niż samice.

TEMPERATURA:
26°C

WODA:
pH 7.6 -8.8 ; woda średnio twarda do twardej; twardość 10-25 °H.

POKARM:
Jako główny pokarm powinien stanowić pokarm roślinny z dodatkiem pokarmu pochodzenia zwierzęcego. Należy karmić  glonami, spiruliną, pokarmami roślinnymi z dodatkiem larw owadów oraz suchymi pokarmami. Do przysmaków saulosi należą ślimaki. Zalecane jest założenie hodowli ślimaków aby dostarczać rybom systematycznie tego treściwego pokarmu.

ROZMNAŻANIE:
Gatunek Chindongo flavus jest dość szybko podchodzący do tarła. Ikra składana jest na płaskich powierzchniach, a następnie brana do pyska przez samicę. Inkubacja trwa około 5 tygodni. Samice potrafią być agresywne w stosunku do podrastającego narybku, dlatego należy zadbać o dostateczną ilość kryjówek dla dorastającej młodzieży. Na zbiornik tarliskowy wystarczy akwarium o długości 70-80 cm. Podłoże najlepiej piaszczyste z dużą ilością kryjówek w postaci skał. Temperatura 26-30°C. Do tak przygotowanego zbiornika należy wpuścić samca z kilkoma samicami. Często ryby trą się również w zbiorniku ogólnym. Ikra składana jest na płaskich kamieniach, a następnie brana do pyska przez samicę. Samiec wtedy kładzie się na kamieniu, tak by płetwa odbytowa znajdowała się przy ziarnach ikry. Samica podskubując atrapy jajowe na płetwie samce stymuluje go do wypuszczenia mleczu. Tym samym zapłodnienie ikry następuje bezpośrednio w pysku samicy. Zapłodnioną ikrę oraz młode samica nosi w pysku. W tym czasie praktycznie nie pobiera pokarmu. Cały proces inkubacji trwa do około 3-4 tygodni.

SYNONIMY:
Pseudotropheus flavus Stauffer, 1988
Pseudotropheus elongatus (non Fryer, 1956)

Samiec Chindongo flavus
Chindongo flavus
Samiec z samicą (u góry)
https://www.youtube.com/watch?v=6zdrguK_ykc&t=7s
Samiec z samicą
Ryby w naturalnym środowisku