Chindongo saulosi – Pyszczak Saulosa

Chindongo saulosi wymaga zbiornika o długości minimum 80 cm. W takim zbiorniku z powodzeniem można trzymać 2-3 samce wraz z kilkoma samicami. Podłoże piaszczyste lub z drobnego żwiru. Dekoracje z kamieni i grot skalnych, które będą imitowały naturalne środowisko ryb.
Istnieje również odmiana  “coral”, których samice są ubarwione na żywo-pomarańczowy kolor.

POCHODZENIE:
Jezioro Malawi: okolice Chisumulu Island

WIELKOŚĆ:
8 cm 

ZACHOWANIE:
Jeden z najspokojniejszych i najłagodniejszych pyszczaków. Samce zajmują dość małe rewiry.

DYMORFIZM:
Samce wybarwiają się przy wielkości około 4cm. Samce są intensywnie niebieskie, samice natomiast żółte do pomarańczowego koloru.

TEMPERATURA:
26°C

WODA:
pH 8,0 -8,5 ; woda średnio twarda do twardej; twardość 10-30 °n.

POKARM:
Jako główny pokarm powinien stanowić pokarm roślinny z dodatkiem pokarmu pochodzenia zwierzęcego. Należy karmić  glonami, spiruliną, pokarmami roślinnymi z dodatkiem larw owadów oraz suchymi pokarmami. Do przysmaków saulosi należą ślimaki. Zalecane jest założenie hodowli ślimaków aby dostarczać rybom systematycznie tego treściwego pokarmu.

ROZMNAŻANIE:
Gatunek dość szybko podchodzący do tarła. Samice o długości 5 cm potrafią już inkubować ikrę. Ikra składana jest na płaskich powierzchniach, a następnie brana do pyska przez samicę. Inkubacja trwa około 5 tygodni. Samice potrafią być agresywne w stosunku do podrastającego narybku, dlatego należy zadbać o dostateczną ilość kryjówek dla dorastającej młodzieży. Na zbiornik tarliskowy wystarczy akwarium o długości 70-80 cm. Podłoże najlepiej piaszczyste z dużą ilością kryjówek w postaci skał. Temperatura 26-30°C. Do tak przygotowanego zbiornika należy wpuścić samca z kilkoma samicami. Często ryby trą się również w zbiorniku ogólnym. Ikra składana jest na płaskich kamieniach, a następnie brana do pyska przez samicę. Samiec wtedy kładzie się na kamieniu, tak by płetwa odbytowa znajdowała się przy ziarnach ikry. Samica podskubując atrapy jajowe na płetwie samce stymuluje go do wypuszczenia mleczu. Tym samym zapłodnienie ikry następuje bezpośrednio w pysku samicy. Zapłodnioną ikrę oraz młode samica nosi w pysku. W tym czasie praktycznie nie pobiera pokarmu. Cały proces inkubacji trwa do około 3-4 tygodni.

SYNONIMY:
Pseudotropheus saulosi Konings, 1990

Chindongo saulosi – dorosły samiec
Fot. Fishmagic.pl
Chindongo saulosi – dorosły samiec
Fot. Fishmagic.pl