Metriaclima msobo

Wymaga zbiornika o długości minimum 100cm. W takim zbiorniku z powodzeniem można trzymać 2 samce wraz z kilkoma samicami. Podłoże piaszczyste lub z drobnego żwiru. Dekoracje z kamieni i grot skalnych.

POCHODZENIE:
Jezioro Malawi: okolice wybrzeża jeziora, pomiędzy Lundu i Ngwazi w Tanzanii

WIELKOŚĆ:
8-10 cm 

ZACHOWANIE:
Jeden z mniej agresywnych pyszczaków. Samce zajmują dość małe rewiry. Nadaje się do trzymania z innymi pyszczakami malawijskimi.

DYMORFIZM:
Samce wybarwiają się przy wielkości około 4cm na intensywnie niebieski kolor z czarnoniebieskim pasem, który ciągnie się wzdłuż ciała. Samice są natomiast żółte do pomarańczowego koloru. Młode egzemplarze są koloru samic.

TEMPERATURA:
26°C

WODA:
pH 7,0 -7,5 ; woda średnio twarda do twardej.

POKARM:
Typowy roślinożerny gatunek. Należy karmić pokarmami roślinnymi, suchą paszą roślinną.

ROZMNAŻANIE:
Gatunek dość szybko podchodzący do tarła. Samice o długości 5cm potrafią już inkubować ikrę. Ikra składana jest na płaskich powierzchniach, a następnie brana do pyska przez samicę. Inkubacja trwa około 5 tygodni. Samice potrafią być agresywne w stosunku do podrastającego narybku, dlatego należy zadbać o dostateczną ilość kryjówek dla dorastającej młodzieży.

Metriaclima msobo Magunga – samiec
Fot. aquahaus-gaus.de
Metriaclima msobo Magunga – samica
Fot. aquahaus-gaus.de
Metriaclima msobo Magunga
Fot. aquahaus-gaus.de
Fot. Markus Bradeholt