Neolamprologus savoryi

Występuje w litoralu skalnym i żwirowatym na głębokości od 5 do 20 m. Spotykana w bardzo dużych grupach. Wymaga zbiornika o długości minimum 80 cm dla jednej pary ryb. Akwarium towarzyskie powinno mieć długość najmniej 100 cm, zwłaszcza w przypadku trzymania większej ilości ryb z tego gatunku. Podłoże z piasku. Zbiornik powinien obfitować w kryjówki skalne. Akwarium powinno być jasno oświetlone.

Gatunek ten należy do tak zwanego „Brichardi”, do którego należą również N. brichardi, crassus, falcicula, gracilis, helianthus, olivaceous, pulcher i splendens. Nie należy tych gatunków mieszać w akwariach, ponieważ będą się swobodnie krzyżować.

POCHODZENIE:
Afryka – jezioro Tanganika

WIELKOŚĆ:
8 cm 

ZACHOWANIE:
Agresywny gatunek terytorialny najlepiej trzymany w zbiorniku gatunkowym. Jednak w dużych zbiornikach można go z powodzeniem utrzymywać z innymi małymi i średnimi pielęgnicami tanganikańskimi, które zamieszkują różne obszary zbiornika, takimi jak gatunki Cyprichromis, Julidochromis lub Altolamprologus,. Neolamprologus savoryi jest bardzo agresywny w stosunku do współplemieńców i należy trzymać tylko jedną parę, chyba że zbiornik jest bardzo duży, ponieważ gatunek ten tworzy monogamiczne pary.

DYMORFIZM:
Płeć jest trudna do odróżnienia. Dorosłe samce są zwykle większe niż samice.

TEMPERATURA:
26-29°C

WODA:
pH 7.5-9.0 ; woda średnio twarda do twardej. Silnie filtrowana i napowietrzana.

POKARM:
Pokarmy mięsne żywe i mrożone. Również suche płatki, granulaty i pokarmy liofilizowane. najchętniej pobierają larwy owadów. Ryby preferują pokarm żywy, jednak można przyzwyczaić je do pobierania prawie każdego rodzaju pokarmu.

ROZMNAŻANIE:
Najlepiej jest posiadać kilka młodych egzemplaarzy, które z czasem dobiorą się w monogamiczne pary. Temperatura 27-29°C. W okresie tarła ryby stają się jeszcze bardziej  agresywne. W akwarium hodowlanym wskazana duża ilość kryjówek z kamieni i grot skalnych. Ikra w ilości około 200 ziaren składana na kamieniach i skałach lub w wykopanych dołkach w podłożu. Rodzice troskliwie opiekują się potomstwem. Podobnie jak w przypadku innych Brichardi, opieka nad potomstwem gatunku Neolamprologus jest długowieczna, a poprzednie pokolenia narybku mogą pozostawać z rodzicami aż do osiągnięcia dojrzałości płciowej. Rodzice będą nadal się rozmnażać i często można zobaczyć kilka pokoleń współistniejących w tym samym akwarium.

SYNONIMY:
Lamprologus savoryi Poll, 1949
Lamprologus savoryi savoryi Poll, 1949
Lamprologus savorgi Poll, 1949