5 VI Dniem Ochrony Środowiska

5 czerwca Światowym Dniem Ochrony Środowiska Naturalnego.
Celem obchodów Dnia jest pogłębienie świadomości opinii publicznej na temat potrzeby ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego na Ziemi.Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych w roku 1972 (w rocznicę inauguracji Konferencji na temat Środowiska Człowieka w Sztokholmie) ustanowiło 5 czerwca Światowym Dniem Środowiska (World Environment Day).

Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych w roku 1972 (w rocznicę inauguracji Konferencji na temat Środowiska Człowieka w Sztokholmie) ustanowiło 5 czerwca Światowym Dniem Środowiska (World Environment Day). Równocześnie ONZ wezwało rządy i agencje Narodów Zjednoczonych do nagłośnienia obchodów tego dnia oraz podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Od tego czasu współpraca między społeczeństwem obywatelskim a rządami dotycząca środowiska znacznie się poprawiła, czego dowodem stały się dwa światowe szczyty – Szczyt Ziemi w Rio de Janerio w 1991 roku oraz Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju w Johanesburgu w 2002 roku. Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego obchodzony jest różny sposób. Organizowane są uliczne parady, happeningi, zielone koncerty, konkursy artystyczne w szkołach, sadzenie drzewek, szkolenia dotyczące recyklingu i wiele innych.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbędą się 3 czerwca br. Gospodarzem święta będzie województwo pomorskie.

Wiecej informacji na temat programu obchodów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl