Skumaj się z Naturą – Ogólnopolska Konferencja Przyrodnicza 2018r.

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2018 r. w Białymstoku, pod hasłem „Skumaj się z Naturą!”. Miejscem obrad konferencji będzie Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok. Problematyka naszego spotkania będzie wielowątkowa, ze szczególnym uwzględnieniem ichtiobiologii i herpetologii (zwierzęta rodzime i egzotyczne), jednak ze względu na zainteresowanie ornitologią i teriologią chcemy wesprzeć również te działy zoologii.

W trakcie konferencji zaplanowano kilka wykładów plenarnych oraz prezentacje naukowe w formie prelekcji i sesji posterowej. Szczególnie zależy nam na uczestnictwie jak największej liczby młodych badaczy, doktorantów i studentów. Chcemy, aby nasza konferencja stała się impulsem dla nawiązywania współpracy naukowej między różnymi ośrodkami naukowymi w kraju. Dlatego prosimy jednocześnie o jak najszersze rozpropagowanie informacji o naszej konferencji.

Termin:
27 stycznia 2018r.
Wydarzenie całodniowe

Kontakt:
Rafał Maciaszek
e-mail: rafal.maciaszek@kumakshrimp.pl
tel.: 798 763 792

Piotr Łapa
e-mail: p.lapa@animalian.pl
tel.: 518 825 144

Więcej na: www.SkumajsiezNatura.pl