Alveopora spp.

Ciekawy i niezbyt często spotykany w handlu gatunek. Powinien być regularnie dokarmiany planktonem.

Alveopora ukazuje swoje piękno dopiero gdy wszystkie polipy są otwarte. Wtedy przypomina pełne bukiety kwiatów. Posiada dwanaście macek na każdym polipie, które są zielone. Najpiękniej wygląda w świetle aktynicznym,wtedy zielony zaczyna świecić. Nie należy do agresywnych korali, jednak trzeba pamiętać o zachowaniu odstępu od innych korali. Dlatego, iż potrafi znacznie wydłużać swoje polipy, mogące poparzyć inne korale.

Pochodzenie: Australia, Indonezja, Indopacyfik, Morze Koralowe, Ocean Indyjski Zachodni.
Oświetlenie: średnie
Cyrkulacja: średnia