Anemonia viridis

Ukwiał ten należy bardzo ostrożnie aklimatyzować. Najlepiej aby była to aklimatyzacja metodą kropelkową czyli dolewanie do worka z ukwiałem wody z docelowego zbiornika kropla po kropli. Po aklimatyzacji A. viridis jest w miarę bezproblemowy w utrzymaniu, wymaga dokarmiania. Pokarm należy dobrać tak, aby nie był ani za duży, ani za mały. Polipy są bardzo “lepiące”, nie jest to ukwiał symbiotyczny dla błazenków.

Pochodzenie: Indopacyfik
Oświetlenie: duże
Cyrkulacja: średnia