Heteractis spp.

Ukwiał ten należy bardzo ostrożnie aklimatyzować. Najlepiej aby była to aklimatyzacja metodą kropelkową czyli dolewanie do worka z ukwiałem wody z docelowego zbiornika kropla po kropli. Po aklimatyzacji jest w miarę bezproblemowy w utrzymaniu, wymaga dokarmiania. Pokarm należy dobrać tak, aby nie był ani za duży, ani za mały. Jeżeli w ukwiale mieszkają błazenki, bardzo często zdarza się że go dokarmiają: ryba, najczęściej samiczka, chwyta kawałek pokarmu i zanosi prosto do otworu gębowego.

Warto zabezpieczyć wloty pomp cyrkulacyjnych oraz grzebień przelewowy: ukwiały wędrują po zbiorniku i prędzej czy później zawitają w okolice pomp, co może się dla nich (i reszty obsady zbiornika) fatalnie skończyć. Zapobiec temu może karmienie 1-2 razy w tygodniu mrożonymi krewetkami lub stynką i silne oświetlenie.

Pochodzenie: Indopacyfik.
Oświetlenie: duże
Cyrkulacja: średnia