Wielkie ryby na granicy

Dwie ogromne ryby umieszczone na granicy polsko-ukraińskiej, monumentalne dzieło autorstwa artysty Jarosława Koziara. Praca powstała w roku 2011 w ramach lubelskiego Land Art Festiwal, między miejscowościami Horodyszcze (Lubelskie), a Waręż (Ukraina).

Zajmuje kilka hektarów polskiej i ukraińskiej ziemi. Wizualny elekt został osiągnięty dzięki zastosowaniu różnych gatunków roślin.

Fot. Wojciech Pacewicz
Fot. Wojciech Pacewicz
Fot. Wojciech Pacewicz
Fot. Wojciech Pacewicz