IAPLC 2013 – zgłoszone zdjęcia cz.3

3 część zdjęć zgłosznych do konkursu IAPLC 2013 zawiera ponad pięćdziesiąt zbiorników które były oceniane przez Sędziów.