IV Międzynarodowy Konkurs IAPLC 2004

Publikujemy nagrodzone i wyróżnione prace IV Międzynarodowego Konkursu na Najlepszą Aranżację Akwarium Roślinnego. Zorganizowany został w Japonii przez firmę pana Takashi Amano, znanego japońskiego projektanta akwariów roślinnych, twórcy stylu Akwarium Naturalnego (Nature Aquarium) – Aqua Design Amano Co., Ltd. Wzięło w nim udział 791 prac z 26 krajów, w tym 25 projektów z Polski. Oceniało je 19 sędziów z 12 państw. W specjalnie wydanym katalogu znalazło się tym razem 600 najlepszych prac, w tym aż 19 z Polski.