Caecomastacembelus albomaculatus

Caecomastacembelus albomaculatus wymaga zbiornika o długości najmniej 80 cm. Żwir jako podłoże nie jest zalecany, ponieważ jego ostre krawędzie mogą uszkodzić skórę węgorza. W akwarium nie powinno być silnych prądów. Jako dekoracje powinny być zastosowane skały i kamienie, gruzowiska skalne, które będą imitowały naturalne środowisko ryb.

Gatunki z tej rodziny są znane jako węgorze „kolczaste”, ponieważ ich promienie grzbietowe są usztywnione. Dlatego podczas obchodzenia się z nimi należy zachować ostrożność, aby uniknąć skaleczeń. Węgorze kolczaste również nie mają pęcherza pławnego, co jest przystosowaniem do ich stylu życia.

POCHODZENIE:
Endemiczny dla jeziora Tanganika. Zamieszkuje tereny skaliste wokół linii brzegowej jeziora, zwykle w płytkiej wodzie.

WIELKOŚĆ:
22 cm

ZACHOWANIE:
Najlepiej jest trzymać go w społeczności ryb z Tanganiki, gdzie można go łączyć z dowolnym gatunkiem ryb, ale na tyle dużym, aby nie był uznany przez Caecomastacembelus albomaculatus za pokarm za pokarm.

DYMORFIZM:
Brak widocznego.

TEMPERATURA:
23-28ºC

WODA:
pH 8.0-9.5 ; średnio twarda do twardej twardej, twardość ogólna 8-25ºdGH.

POKARM:
Pokarm pochodzenia zwierzęcego. W naturze poluje na małe ryby, ale okazy akwariowe chętnie przyjmują martwe alternatywy. Można zaoferować krewetki, dżdżownice i ochotkę.

ROZMNAŻANIE:
Gatunek nie rozmnażany w niewoli.

Caecomastacembelus albomaculatus