Macrognathus aral

OPIS:
Wymaga zbiornika o długości najmniej 100cm. Podłoże powinno być z zaokrąglonego żwiru o grubości minimum 5cm. Dekoracje z korzeni, kamieni i kawałków drewna. Zbiornik powinien obfitować w dużą ilość kryjówek w postaci szczelin i zakamarków. Akwarium należy szczelnie przykryć, ponieważ ryby potrafią się wydostać z nieszczelnego zbiornika. Obsada roślin po bokach i z tyłu akwarium. Najlepiej aby były mocno ukorzenione i dodatkowo umocnione kamieniami.

POCHODZENIE:
Spotykany w Azji Południowej (Indie, Bangladesz), na Dalekim Wschodzie (Chiny, w dorzeczu rzeki Jangcy, na Półwyspie Indochińskim (Wietnam,Laos, Tajlandia) w dorzeczu rzeki Mekong, na Półwyspie Malajskim, w Indonezji (Sumatra, Borneo, Jawa), w Archipelagu Malajskim w grupie wysp Moluki. Spotykany na Półwyspie Koreańskim i na Tajwanie.
WIELKOŚĆ:
W naturze nawet 35cm. W warunkach akwariowych zwykle o wiele mniejsze.
ZACHOWANIE:
Spokojna, łagodna ryba. Odpowiednia do zespołu łagodnych gatunków. Przebywa w przydennej strefie akwarium. Najbardziej aktywna nocą. Z upodobaniem zakopuje się w podłożu. Zwykle w akwarium widać jedynie głowę wystającą ze żwiru. Ryby wykazują agresję wewnątrzgatunkową, dlatego należy trzymać w zbiorniku pojedyncze egzemplarze.
DYMORFIZM:
Brak widocznego.
TEMPERATURA:
24-28ºC
WODA:
pH 6,0-7,0 ; woda miękka do średnio twardej, twardość ogólna 3-15ºdGH.
POKARM:
Pokarm pochodzenia zwierzęcego. Należy karmić żywimy i mrożonymi larwami owadów. Pokarmy suche nie są przyjmowane. Pokarm brany z dna.
ROZMNAŻANIE:
Gatunek nie rozmnażany w niewoli.