Hoplerythinus unitaeniatus

Wymaga dużego zbiornika o długości najmniej 150-200cm. Dekoracje z kamieni, korzeni, lignitów. Zbiornik powinien być częściowo zaciemniony aby stworzyć rybom półcień.

POCHODZENIE:
Ameryka Południowa

WIELKOŚĆ:
50 cm

ZACHOWANIE:
Ryba agresywna. Należy trzymać wyłącznie z innymi dużymi gatunkami w obszernych zbiornikach.

DYMORFIZM:
Brak danych.

TEMPERATURA:
22-24°C

WODA:
pH 6,5-6,8 ; woda średnio miękka do miękkiej.

POKARM:
Mięsożerna, należy karmić małymi rybami.

ROZMNAŻANIE:
Brak danych