Hoplerythinus unitaeniatus

OPIS:
Wymaga dużego zbiornika o długości najmniej 150-200cm. Dekoracje z kamieni, korzeni, lignitów. Zbiornik powinien być częściowo zaciemniony aby stworzyć rybom półcień.

POCHODZENIE:
Ameryka Południowa
WIELKOŚĆ:
50cm
ZACHOWANIE:
Ryba agresywna. Należy trzymać wyłącznie z innymi dużymi gatunkami w obszernych zbiornikach.
DYMORFIZM:
Brak danych.
TEMPERATURA:
22-24°C
WODA:
pH 6,5-6,8 ; woda średnio miękka do miękkiej.
POKARM:
Mięsożerna, należy karmić małymi rybami.
ROZMNAŻANIE:
Brak danych