Łuskożer krasnobrzuchy – Catoprion mento

Akwarium o długości najmniej 80cm. Podłoże żwirowate. Dekoracje z kamieni, korzeni, lignitów. należy zabezpieczyć sprzęty w akwarium, ponieważ ryby mogą je niszczyć.

POCHODZENIE:
Tropiki Ameryki Południowej

WIELKOŚĆ:
16 cm


DYMORFIZM:
Brak wyraźnych różnic. 

ZACHOWANIE:
Bardzo agresywna, drapieżna ryba. Nadaj się wyłącznie do jednogatunkowego akwarium. Do domowego zbiornika zalecane jest trzymanie młodszych egzemplarzy. 

TEMPERATURA:
24°C.

WODA:
pH 7 ; woda musi być silnie filtrowana.

POKARM:
Wyłącznie mięsny: łuski ryb (jest to naturalny pokarm w naturze), mięso, żywe ryby.

ROZMNAŻANIE:
Nie rozmnażana w akwariach.