Hemigrammus rhodostomus – Zwinnik czerwonousty

Wymaga zbiornika o długości co najmniej 70cm. Częściowy gęsta obsada roślin, ale również dużo miejsca do pływania. Zbiornik najlepiej częściowo zaciemnić pływającymi roślinami. Dekoracje z korzeni, kawałków drewna i lignitów. Podłoże powinno być drobne i możliwie jak najciemniejsze ponieważ ryby właśnie w takim zbiorniku prezentują się najlepiej.

POCHODZENIE:
Ameryka Południowa – Amazonka (dolny bieg)

WIELKOŚĆ:
5 cm 

DYMORFIZM:
Samiec jest smuklejszy. 

ZACHOWANIE:
Żywa, towarzyska ryba. Należy trzymać w stadzie kilkunastu sztuk. Nadaje się idealnie do akwarium ogólnego wraz z rybami kąsaczowatymi i małymi pielęgniczkami.

TEMPERATURA:
23-28°C

WODA:
pH 6,0-7,0 ; woda miękka do średnio twardej, twardość do 12°dGH, odczyn lekko kwaśny lub zbliżony do obojętnego. Woda powinna być dobrze filtrowana i podmieniana przynajmniej raz w tygodniu 10-15% objętości. Zaleca się również filtrację przez torf.

POKARM:
Wszystkożerna.  Najlepiej karmić żywymi lub mrożonymi skorupiakami: oczlik (cyklop), rozwielitką (dafnia), szklarką (wodzień) i larwami komarów. W przypadku pokarmów sztucznych należy podawać rybom odpowiednio drobny pokarm w postaci płatków lub granulatów.

ROZMNAŻANIE:
Temperatura 25-30*C. Miękka woda pH około 5,5-6,5, twardość 5°dGH. Do tarła użyć należy przynajmniej kilku młodych osobników. Zbiornik tarliskowy powinien mieć litraż około 60 litrów. Należy go zaciemnić. Dno powinno być wyłożone substratem w postaci mchu. Hodowla trudna. Po tarle należy od razy odłowi rodziców ponieważ zaczną zjadać ikrę. Larwy wykluwają się po około 24-36 godzinach. Po około 4 dniach młode zaczynają pływać w poszukiwaniu pokarmu. onieważ młode są bardzo małe należy je karmić pierwotniakami lub pokarmami dla narybku w płynie. Po podrośnięciu należy przejść na świeżo wylęgnięte larwy solowca, następnie drobny plankton. Młode są bardzo wymagające co do składu wody i jej czystości. Zbiornik powinien być zaciemniony przez pierwszy okres wylęgu.