Bojownik zwadliwy – Betta bellica

Łacińskie słowo bellicus oznacza „wojowniczy” i takiej natury należy się po tych rybach spodziewać. Jeżeli decydujemy się na harem, powinien składać się on z jednego samca oraz dwóch, trzech samic.
Dla haremu trzeba przygotować zbiornik o minimalnej pojemności 54l. Aby odwzorować naturalne warunki gatunku stosujemy piaszczyste podłoże z domieszką torfu kwaśnego i przez ten sam torf filtrujemy wodę, wzbogaconą wywarem z szyszek olchy. Wskazane będzie dodanie liści katepangu, czy dębu. Nie wolno zapomnieć o roślinach pływających, które przysłonią zbyt jasne oświetlenie (Pistia rozetkowa, Salvinia).

POCHODZENIE:
Zamieszkuje Półwysep Malajski oraz Sumatrę. Gatunek ten można spotkać w zaciemnionych roślinnością  strumieniach  bagiennych lasów torfowych.

WIELKOŚĆ:
Maksymalnie do 8 cm

DYMORFIZM:
Samce mają opalizujące łuski oraz nieco inną (bardziej intensywną) kolorystykę niż samice. Ryby różnią się także płetwami – u samców są wydłużone, u samic zaś bardziej zaokrąglone.

ZACHOWANIE:
Zaleca się trzymanie tych ryb w akwarium jednogatunkowym. Na jednego samca powinny przypadać dwie, lub nawet trzy samice, ponieważ gatunek tworzy haremy.  W okresie tarła ujawniają się agresywne zachowania względem siebie. Zdarzają się uszkodzenia ciała, przy czym agresję wykazują zarówno samce, jak i samice. Jeśli nie zapewnimy rybom dostatecznie dużego zbiornika, obfitującego w liczne kryjówki może nawet dojść do uszkodzeń śmiertelnych.

TEMPERATURA:
25 – 30°C

WODA:  
Powinna być bardzo miękka (do 5°dGH) i filtrowana przez torf kwaśny. pH jak najniższe, ponieważ w naturalnym środowisku tego gatunku wynosi ono od 3,0 do 4,0. Ponad to należy pamiętać o zapewnieniu rybom związków humusowych, występujących w strumieniach lasów torfowych.

POKARM:
Dietę tych ryb stanowić powinien głównie pokarm żywy. Są drapieżcami, żywiącymi się w naturze przede wszystkim owadami. Łupem najczęściej stają się owady żerujące przy tafli wody, ale zdarzają się przypadki upolowania przez rybę owada, który wzbija się już do lotu. Można przyzwyczajać także do pokarmów mrożonych oraz suchych, jeżeli zachodzi taka konieczność.

ROZMNAŻANIE:
Dobraną parę należy umieścić w przygotowanym uprzednio akwarium tarliskowym o pojemności minimum 20l. Temperatura powinna wynosić około 30 °C.  Zbiornik musi obfitować w mnóstwo kryjówek dla samicy, ponieważ będzie ona potrzebować schronienia. Można tu użyć korzeni, czy łupin orzecha kokosowego. Samiec wykazuje agresję podczas tarła i całkowicie przejmuje inicjatywę. Gatunek ten buduje pieniste gniazdo na tafli wody. Aby ułatwić budowę gniazda należy umieścić w akwarium roślinny pływające takie jak Pistia rozetkowa, Salvinia czy Wgłębka.
Jeśli samica jest gotowa do tarła na jej ciele pojawiają się pionowe pręgi. Silnymi uściskami samiec wyciska z samicy ikrę, którą pyskiem umieszcza w pianie. Po tym dość długotrwałym procesie należy odłowić samicę. Narybek wylęga się z jaj od 24 do 48 godzin i pozostaje w gnieździe przez około 4 dni. Gdy młode zaczną pływać samodzielnie należy samca odłowić. Początkowo jako pokarm wystarczą pierwotniaki występujące na roślinach. Następnie należy wprowadzić solowiec – najlepiej z własnej hodowli.