Polypterus bichir bichir

Polypterus bichir bichir wymaga zbiornika o pojemności minimum 500 litrów. Poziom wody nie musi być wysoki: 30-40 cm. Zbiornik należy dokładnie przykryć, ponieważ inaczej ryby mogą się z niego wydostać. Podłoże z ciemnego żwiru. Dekoracje z korzeni i lignitów, które zapewnią rybom dużą ilość kryjówek. Akwarium powinno być częściowo zarośnięte roślinami. Jednak muszą być one zabezpieczone przed wykopaniem przez ryby.

POCHODZENIE:
Afryka zachodnia i centralna. Rozpowszechniony gatunek odnotowano w Egipcie, Kenii, Nigerii, Kamerunie, Etiopii, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Czadzie, Ghanie i Gwinei Bissau. Zwykle występuje w płytkich wodach jezior, ale można go również znaleźć w rzekach i bagnach.

WIELKOŚĆ:
72 cm w naturze.

DYMORFIZM:
Płetwa odbytu samców jest większa i grubsza niż samic.

ZACHOWANIE:
Typowy drapieżnik. Nie należy łączyć z innymi, mniejszymi gatunkami ponieważ może je potraktować jako pokarm. Wykazują dość dużą agresję wewnątrzgatunkową, dlatego najlepiej trzymać pojedyncze egzemplarze w obszernym zbiorniku. Odpowiednimi towarzyszami w akwarium są inne gatunki Polypterus, Synodontis, Datnoides, Knife Fish, większe gatunki Ctenopoma.

TEMPERATURA:
26-28°C

WODA:
pH 6.0-8.0 lekko kwaśna i średnio twarda do 5-25 ºdGH. Wodę należy regularnie podmieniać w ilości około 25-30% objętości zbiornika. Należy zapewnić też bardzo wydajną filtrację w zbiorniku.

POKARM:
Gatunek typowo mięsożerny. Zjada larwy owadów i skorupiaków, zarówno żywe jak i mrożone. Najchętniej zjadane to kryl, dżdżownica, ochotka, krewetki oraz młode ryby. Suche pasze nie są pobierane. Ryby przyjmują również filety rybne oraz chude mięso w cienkich plastrach. Wielkość pokarmu należy oczywiście dostosować do wielkości ryb. Gatunek bardzo żarłoczny.

ROZMNAŻANIE:
Nie rozmnażany w warunkach akwariowych. Gatunek ten rozmnaża się w przyrodzie w porze deszczowej. Zmiany temperatury i składu chemicznego wody mogą prawdopodobnie wywołać zachowanie podczas tarła. Zaloty polegają na ściganiu i szturchaniu samicy przez samca. Podczas samego tarła samiec otrzymuje jaja od samicy, obejmując swoje płetwy odbytowe i ogonowe wokół genitaliów. Następnie zapładnia jaja, a następnie rozrzuca je wśród roślinności. W tym momencie dorosłe ryby powinny zostać usunięte, ponieważ mogą zjadać jaja. aja wykluwają się po 3-4 dniach, a narybek swobodnie pływa około 3 dni później. Pierwszym pokarmem powinny być larwy krewetek solankowych

SYNONIMY:
Polypterus bichir bichir
Polypterus lapradei
Polypterus bichir
Polypterus bichir
Polypterus lapradii