XXVII wystawa WZA w PKiN Warszawa 2007r.

XXVII wystawa WZA w PKiN Warszawa 2007r.