Drobnoustek Beckforda – Nannostomus beckfordi

Ryba jest bardzo spokojna. W stadzie zachowuje się bardziej żywo. Wymaga czystej, dobrze natlenionej wody filtrowanej przez torf. Miejscami  gęsto obsadzamy zbiornik roślinami i częściowo zaciemniamy przez pływające po powierzchni rośliny. Podłoże również stosujemy ciemne. Dekoracje z kamieni, korzeni i lignitów.

POCHODZENIE:
Ameryka Południowa- Amazonka: górny bieg

WIELKOŚĆ:
5 cm


DYMORFIZM:
Samiec jest smuklejszy i żywiej ubarwiony. 

ZACHOWANIE:
Żywa, towarzyska ryba. Odpowiednia do wielogatunkowego akwarium. Najlepiej trzymać z innymi kąsaczowatymi.  Nie powinno się łączyć z większymi gatunkami oraz danio czy brzankami które są rybami szybko pływającymi. Takie zachowanie gatunków towarzyszących może spowodować że ryby staną się płochliwe.

TEMPERATURA:
22-26°C 

WODA:
pH 6-7,5 ; twardość 2-12°dGH. Woda powinna być świeża i dobrze filtrowana. Zalecana jest częsta podmiana wody w dużej ilości: tygodniowo 1/4 objętości.

POKARM:
Drobny żywy i suchy.  Koniecznie musi być podawany przy powierzchni wody ponieważ ryby ignorują pokarmy opadające na dno lub pływając w toni wodnej.

ROZMNAŻANIE:
Temp.26-28*C, twardość poniżej 5°dGH, pH 6,5. Na zbiornik tarliskowy powinno się zastosować akwarium około 20 litrów. Akwarium tarliskowe powinno posiadać dokładnie umyty i wyparzony żwir oraz obsadę szerokolistnych roślin. Do tarła przeznacza się parę młodych ryb które są intensywnie wybarwione. Ikra składana jest na spodniej stronie szerokolistnych liści. Moment składania ikry jest bardzo widowiskowy ponieważ ryby ustawiają się w pozycji V i samica wtedy przystępuje do składania ikry na liściach roślin. Po zakończonym tarle ryby należy odłowić, ponieważ zjadają swoją ikrę. Ponieważ ikra jest wrażliwa na światło należy zaciemnić zbiornik tarliskowy. Wylęg po około dobie w ilości zwykle 100 sztuk. Po około pięciu dniach pływa i zaczyna szukać pokarmu. Karmimy artemią, pierwotniakami i wrotkami. Młode bardzo szybko rosną i już po kilku dniach osiągają kilkakrotną długość aniżeli w chwili wylęgu. Po dość krótkim czasie można im już podawać rozdrobione larwy komarów oraz rozdrobnioną suchą karmę.