Gurami czekoladowy – Sphaerichthys osphromenoides

Wymaga zbiornika o długości najmniej 50 cm dla stadka kilku egzemplarzy. Cały zbiornik należy gęsto obsadzić roślinnością. Akwarium częściowo zaciemnić pływającymi roślinami. Podłoże z drobnego żwiru. Dekoracje z korzenie. Akwarium powinno być szczelnie przykryte, a różnica temperatury wody i powietrza nad zbiornikiem, niewielka. Inaczej ryby mogą przeziębić narząd labiryntowy, służący do oddychania.

POCHODZENIE:
Azja – Sumatra, Borneo, Malezja

WIELKOŚĆ:
6 cm

ZACHOWANIE:
Spokojna, łagodna ryba. Najlepiej trzymać w stadzie w jednogatunkowym zbiorniku ze względu na delikatność i płochliwość ryb. Zajmuje środkową i górną część zbiornika. Oddycha powietrzem atmosferycznym.

DYMORFIZM:
Samce mają jasną obwódkę wokół płetwy odbytowej.

TEMPERATURA:
26-28°C

WODA:
pH 5,0-6,2 ; woda koniecznie świeża i dobrze filtrowana. Ryby są bardzo wrażliwe na zbyt dużą ilość związków azotowych w wodzie.

POKARM:
Wyłącznie drobny, żywy i mrożony. Bardzo trudno przyzwyczaić ryby do pokarmów sztucznych.

ROZMNAŻANIE:
Temperatura w zbiorniku tarliskowym powinna być podniesiona do 27-29°C. Tarło bardzo burzliwe. W odróżnieniu od innych ryb labiryntowych gurami czekoladowy jest gębaczem. Po tarle samica bierze ikrę do pyska. Inkubuje ją przez około 2 tygodnie, po których następuje wylęg. Młode należy karmić larwami solowca, wrotkami i nicieniami mikro. Narybek szybko rośnie.

Fot. Aquadiction